Skip to main content

Delft IMP

logo Delft IMP

In de zoektocht naar het verkleinen van de carbon voetafdruk, ontwikkelt Delft IMP nanocoatings op poeders met als doel zuiniger om te springen met schaarse grondstoffen.

Met een gasfase depositie technologie kan Delft IMP heel precies gedoseerd deze schaarse grondstoffen afzetten.

Hiermee kunnen onder andere katalysoren gemaakt worden voor zowel fuel cells als ook electrolyse, waarbij er veel minder van de schaarse en dure grondstoffen worden gebruikt in vergelijk met huidige katalysatoren. Geproduceerd met onze unieke reactor technologie kan Delft IMP de productiecapaciteit leveren die aan de te verwachte sterke marktvraag kan voldoen.

Katalysatoren die worden gemaakt met beduidend minder schaarse metalen en toch dezelfde effectiviteit resulterend in duurzamer groene waterstof levert een bijdrage aan de energietransitie….en zo doet Delft IMP meer met minder ……

Bedrijfsinformatie

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft

[email protected]
t: +31 (0) 15 203 6010
https://delft-imp.nl