Matchmaking en samenwerking

We brengen partijen bij elkaar en activeren samenwerking om de productie van elektrolysers of delen daarvan in Nederland mogelijk te maken en te versnellen en hierdoor de internationale positie van Nederland te versterken.

Hoe doen wij dit?

Het Elektrolyser Makersplatform NL werkt nauw samen met strategische partners zoals ECCM, Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (NWBA), provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen Innovation Quarter, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, OostNL en NOM.

Hierdoor zijn wij in staat om deelnemende bedrijven (Maakindustrie, Tech leveranciers en System integrators) bij de juiste partijen aan tafel te krijgen. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kennissessie, matchmaking activiteiten, buitenlandmissies en het één op één koppelen van bedrijven.

Samenwerking

Het Elektrolyser Makersplatform NL is een samenwerkingsplatform voor de Nederlandse maakindustrie op initiatief van TNO en FME. De activiteiten, prioriteiten en fasering worden nauw afgestemd met de behoefte van deelnemende bedrijven. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met potentiële gebruikers en afnemers van elektrolysers om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo brengen we de Nederlandse maakindustrie verder, met als stip op de horizon een volledig Nederlandse elektrolyser in 2024.

Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Meld je hieronder aan als deelnemer.

Deelname betekent voor u

  • Toegang tot onze netwerkbijeenkomsten
  • De mogelijkheid om voor een eindgebruiker te pitchen bij een Elektrolyser Makers Challenge
  • Een bedrijfsprofiel op onze website
  • De kans om inhoudelijke vragen te stellen bij het online expert spreekuur
  • Meedenken en meebeslissen over activiteiten
  • Deelname aan buitenlandmissies
  • Nieuwsupdates over relevante internationale, Europese en nationale ontwikkelingen, subsidies en activiteiten

Wij vragen voor deelname een contributie. Neem hierover voor meer informatie contact op met Jelle Blekxtoon (Business Development Manager) via [email protected] of door het invullen van onderstaand formulier.