Over Elektrolyser Makersplatform NL

Wij verbinden partijen om de productie van elektrolysers of delen daarvan in Nederland mogelijk te maken en te versnellen. Hiermee willen wij bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen versnellen met elektrolysers

Dat klimaatverandering wereldwijd een grote impact heeft, is een feit maar is nu al te merken in landen die steeds vaker te kampen hebben met extreme warmte, langdurige droogte, wateroverlast en andere sterke natuurverschijnselen. Zonder ingrijpen zal dit naar de toekomst toe nog veel meer problemen opleveren. Daarom hebben wereldleiders in 2015 op de klimaatconferentie in Parijs besloten in te zetten op een massale verandering van ons energiesysteem en werd in 2021 het Klimaatpact van Glasgow aangenomen.
Het doel van deze energietransitie is om gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen. De overstap op duurzame (hernieuwbare) energie beperkt de uitstoot van CO2 en is daarmee een van de kerndoelen van de energietransitie.

Overstappen naar duurzame energiebronnen

De rol van groene waterstof
Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en andere hernieuwbare energiebronnen.
Waterstof als drager van duurzame energie vormt één van de pijlers van de energietransitie. Waterstof speelt een centrale rol in de energietransitie om meerdere redenen:

 • De splitsing van water met duurzame elektriciteit, waarbij energie wordt
  vastgelegd in het gas waterstof, biedt de mogelijkheid voor grootschalige
  opslag van duurzame elektriciteit.
 • De elektrolyse-technologie levert een bron van regelbare vraag die
  vergaande inpassing van variabel aanbod van de duurzame elektriciteit
  van ‘wind’ en ‘zon’ faciliteert.
 • Naast de productie van elektriciteit, kan waterstof ingezet worden als vervanger van aardgas, als grondstof voor de chemische industrie en voor de productie van brandstoffen.
 • Doordat het is op te slaan en eenvoudiger en goedkoper over grote afstand is te transporteren zal waterstof een rol gaan spelen in toekomstige import en export van wind- en zonne-energie ter vervanging van import en export van fossiele energie.

Elektrolysers inzetten om groene waterstof te produceren

Het kan geproduceerd worden door, o.a., inzet van water-elektrolysers. In een water-elektrolyser wordt water met behulp van (duurzame) elektriciteit gesplitst in zuurstof en waterstof zonder dat hier CO2 bij vrij komt.
Deze technologie is nog relatief duur vergeleken met fossiele alternatieven en nog niet op grote schaal beschikbaar. Toch is de verwachting dat de vraag naar elektrolysers binnen nu en 2030 al enorm zal toenemen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met kennis en ervaring op het gebied van materialen, componenten, assemblage en integratie. Tegelijkertijd is er sprake van serieuze internationale competitie.

TNO werkt middels verschillende onderzoeksprogramma’s gericht op elektrolyse aan het optimaliseren en goedkoper maken van de productie van groene waterstof, met als doel om groene waterstof een betaalbaar alternatief te laten zijn voor fossiele bronnen.

Elektrolyser Makersplatform NL versnelt de energietransitie

Het Elektrolyser Makersplatform is een initiatief van TNO en FME om partijen te verbinden om de productie van elektrolysers of delen daarvan in Nederland mogelijk te maken en te versnellen en daarmee een bijdrage te leveren aan de decarbonisatie van de maatschappij.

Doel en activiteiten

Het doel van dit platform is om de zichtbaarheid en concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie voor elektrolysers te versterken. Dit doen wij door partijen aan elkaar te verbinden en met elkaar in contact te brengen en zo de productie van Nederlandse elektrolyser technologie (componenten, systemen en BoP) voor een wereldwijde markt versnellen.

We ondersteunen de Nederlandse maakindustrie door bijeenkomsten en activiteiten gericht op:

 • Matchmaking
 • Business development
 • Positionering
 • Kennisuitwisseling

We brengen onze deelnemers in contact met eindgebruikers, overheden en met elkaar. Zo versnellen we de ontwikkeling van best in class elektrolyser technologie door Nederlandse bedrijven.

Praktijkvoorbeelden

Teamleden

Lennart van der Burg

Lennart van der Burg

Business Development Manager | TNO

Jelle Blextoon

Business Development Manager | FME

Marco Kirsenstein

Business Development Manager | FME

Piotr Pukala

Business Development Manager | TNO

Roald Suurs

Business Onderzoeker / adviseur | TNO

Samenwerken

Het Elektrolyser Makersplatform NL werkt nauw samen met strategische partners zoals ECCM, Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (NWBA), ISPT, Invest NL, provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen Innovation Quarter, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, OostNL en NOM.

Deel uitmaken van het Elektrolyser Makersplatform?

Ben jij een toeleverancier of systemintegrator van elektrolysers of componenten hiervan? Meld je dan aan als deelnemer van Elektrolyser Makersplatform NL en laat je ondersteunen om bij de juiste partijen aan tafel te komen om jouw business te versnellen.
Zo kun je onder meer in contact komen met bedrijven bij netwerkbijeenkomsten, kennis opdoen tijdens één van de expert-spreekuren en eindgebruikers ontmoeten bij de matchmaking events. Maar ook pitchen tijdens een van de Elektrolyser Maker Challenges, of deelnemen aan een van onze buitenland missies.
Wil jij meer weten over de activiteiten van het platform, of wil jij je direct aanmelden als deelnemer? Neem dan contact op met Jelle Blekxtoon (Business Development Manager) via [email protected] of kijk op onze Matchmaking pagina.