groene energie
overheden-en-kennisinstellingen

Wij zijn de spil tussen overheid, kennisinstelling en industrie

Elektrolyser Makersplatform richt zich op publiek-private samenwerkingen tussen overheden en kennisinstellingen en onze achterban in de maakindustrie. Alleen zo krijgen we groei van de markt voor elektrolysers snel van de grond.

Van ambitie naar actie

De Nederlandse overheid stelt zich grote ambities voor klimaatbeleid, energietransitie en een schonere industrie. Om deze te verwezenlijken zijn aanzienlijke publieke investeringen nodig voor de financiering van de onrendabele top van grootschalige projecten.

Randvoorwaarden

Ook is het belangrijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren doormiddel van gerichte wetgeving. Dit ondersteunt de Nederlandse klimaatambities én het nationaal verdienvermogen. Dit gezien het grote internationale exportpotentieel voor elektrolyser technologie, maar ook doordat Nederland door het creëren van een afzetmarkt een internationale proeftuin kan worden voor tech leveranciers en systemintegrators in de elektrolyse.

groene energie
Overheden en kennisinstellingen
Overheden en kennisinstellingen

Samenwerken met bedrijfsleven, de overheid en wetenschap

Voor het opschalen en versnellen van de productie van elektrolysers is samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen belangrijk. Zij zijn afhankelijk van elkaar.

Overheid

De overheid stimuleert de bouw en het gebruik van elektrolysers. Toch zijn er nog onzekerheden. De wetgeving is nog onduidelijk. Wie mag er groene waterstof leveren? En komt er belasting op de productie van waterstof? Ook moeten veiligheids- en kwaliteitsnormen verder gespecifieerd worden.

Achterban

Elektrolyser Makersplatform geeft het geluid van de Nederlandse maakindustrie een stem richting overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Door regelmatig in gesprek te gaan met onze achterban over kansen en obstakels voor hun business cases brengen we in kaart op welke manieren de overheid deze bedrijven het beste kan helpen. Die boodschap nemen we mee in onze contacten met overheden, de TKIs en het Nationaal Waterstofprogramma. Zo zorgen we er samen met de maakindustrie voor dat het Nederlandse beleid wordt omgezet van ambitie naar actie.

Wetenschap

Daarnaast is ook de wetenschap onmisbaar. De elektrolyser technologie bestaat al lang. Maar om dit op de juiste manier toe te passen voor groene waterstof, is meer onderzoek nodig. De productiekosten moeten omlaag, de productie kan efficiënter en het gebruik van schaarse materialen zoals Iridium kan verminderd worden. We willen elektrolysers ook groter maken en hun levensduur verlengen. En daar is wetenschappelijk onderzoek voor nodig.

Kennisdeling als aanjager van groei

De energietransitie vergt een enorme inspanning waarbij bedrijven voortdurend tegen nieuwe uitdagingen aanlopen. Eén van de uitdagingen is de juiste inzet van innovaties om CO2-uitstoot te verminderen. Elektrolyser Makersplatform gelooft in Nederlandse ‘best in class’ technologieën die hét verschil kunnen maken in de groeiende markt voor elektrolysers. We willen deze innovaties kansen geven om te ontwikkelen en door te groeien tot een marktrijp product.

Kennispartners

Dit doen we door kennisdeling te faciliteren tussen onze deelnemers en met onze kennispartners. Hiervoor organiseren we diverse evenementen, waaronder het vaste Expert Spreekuur Waterstof op de eerste donderdag van de maand. Op die manier stimuleren we innovatie onder onze achterban en versterken we de unieke positie van onze maakindustrie.

groene energie
Overheden en kennisinstellingen