Nederland als aanjager van innovatie

Elektrolyser Makersplatform maakt zich niet alleen sterk om het Nederlandse potentieel aan elektrolysers te helpen verwezenlijken, maar ook om internationale samenwerkingen op te zetten en zo de Nederlandse elektrolyser markt internationaal op de kaart te zetten. Want wij zijn er van overtuigd dat Nederland een sleutelrol kan spelen bij het opschalen en professionaliseren van de productieketen voor elektrolysers.

the sky is the limit
kansenkaart-electrolyse-tno_fme-1
the sky is the limit
Elektrolyser Canva.com

Internationale kansen van elektrolyser technologie in een klimaat neutrale economie

Internationaal wordt de inzet van groene waterstof door elektrolyse steeds meer gezien als een belangrijke factor in een klimaat neutrale economie. Hiermee kan het ondersteuning bieden in het balanceren van elektriciteitsnetten, zorgen voor seizoensopslag én kan leiden tot een wereldwijde export en import van hernieuwbare energie.

Maar het kan ook worden gebruikt als alternatief voor:

 • aardgas in industriële processen,
 • grondstof voor de productie van chemicaliën
 • CO2-neutrale brandstof in vrijwel alle vervoerswijzen, vooral die waarvoor directe elektrificatie (nog) geen optie is.

Belangrijke bijdrage aan energietransitie

Schone waterstof faciliteert de industriële sector in hernieuwbare energie en maakt de weg vrij voor verdere grootschalige investeringen in wind- en zonne-energie. De Nederlandse maakindustrie is sterk gepositioneerd om als toeleveringsketen te exporteren en specialistische, best in class technologie te leveren over de grens en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Samenwerken voor internationalisering van de elektrolyser maakindustrie.

Om hier de eerste stappen in te zetten werken wij onder meer samen met NL Branding, een dienst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met hen verkennen we de mogelijkheden om Nederlandse elektrolysetechnologie te promoten in landen waar vraag en behoefte is hiernaar.

Kennisuitwisseling

In deze samenwerkingen zit ruime expertise op het gebied van schone energie waarmee Nederland internationaal kennis en kunde wil uitwisselen op het gebied van:

 • marktformulering,
 • elektrolyseonderzoek en -ontwikkeling,
 • opslag,
 • installatie en bouw van terminals,
 • zwaar-transport toepassingen,
 • het opzetten van internationale supply chains.

Bijdragen aan internationale standaarden

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gezamenlijke (internationale) standaarden en internationale samenwerkingen op te zetten met onze buurlanden (o.a. via HySpeedInnovation, IEA).

the sky is the limit
internationale samenwerkingen elektrolyser
the sky is the limit
internationale samenwerkingen

Handelsmissies en internationale events

Nederland-Duitsland

De eerste activiteiten die het Elektrolyser Makersplatform hierin organiseert is een aantal bijeenkomsten en uitwisselingen gericht op samenwerking tussen Nederland en Duitsland.​ Hiermee:

 • streven wij naar de vorming van een actief Nederlands-Duits cluster op het gebied van elektrolysetechnologie​,
 • willen wij de Nederlandse waterstofsector met Duitse (regionale) clusters verkennen en samenbrengen
 • én willen wij deze twee landen stimuleren tot het uitwisselen best practices​.

Nederland-Vlaanderen

Ook heeft in nauwe samenwerking met het BUZA, Agoria (Vlaamse tegenhanger van Nederlandse de FME) en EMP-NL, heeft op 7 juni 2022 in Antwerpen een informele meeting van een 20+ Nederlandse en Vlaamse bedrijven plaatsgevonden. Deelnemende bedrijven vertegenwoordigden diverse plekken in de WE keten – van componenten (Borit) tot een water elektrolyser leverancier (Cummins), en van uiteenlopende schaalgroottes – van een self-employed project ontwikkelaar (Beryllus Hydrogen) tot een globale speler zoals (Siemens Energy).

Deelnemen?

Wil jij vanuit jouw rol en expertises aansluiten bij de internationale activiteiten van het Elektrolyser Makersplatform? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via [email protected]

the sky is the limit
internationale samenwerkingen