AWL - Robin Le Roy + Erwin Janssen

Onlangs is AWL aangesloten bij het Elektrolyser Makers Platform. Wij gingen in gesprek met senior Technical sales Erwin Janssen en Business Development Manager Robin Le Roy. Hierin spreken wij over de specialismen van AWL, hun rol in de waterstofketen en waarom zij zich hebben aangesloten bij het EMP.

Achtergrond in automatisering en lastechnieken

AWL, een internationaal technologiebedrijf dat de afgelopen 70 jaar gespecialiseerd is in productieautomatisering en robotica, Het bedrijf heeft zijn wortels in de automotive industrie en heeft door de jaren heen een sterke focus ontwikkeld op innovatie en duurzaamheid, met name op het gebied van las- en montageoplossingen. Erwin Janssen, bij AWL legt uit: “We hebben kerncompetenties ontwikkeld in laserlassen en hebben hiermee de afgelopen 15 jaar een vooraanstaande positie verworven.”

De opkomst van waterstof en elektrolyse

Recentelijk heeft AWL focus gelegd op de opkomende waterstof- en elektrolysetechnologie. Erwin wijst op de groeiende belangstelling voor waterstof als een duurzame energiebron en de rol van elektrolyse bij de productie ervan. “Waterstof wordt gezien als een cruciale oplossing voor de energie-uitdagingen van de toekomst.” Maar daar zitten ook enkele uitdagingen bij, met name op het gebied van financiering, omdat veel subsidies gericht zijn op het produceren van waterstof en elektrolysefabrieken, terwijl de toeleveringsketen erachter vaak buiten beschouwing wordt gelaten.

Robin Le Roy deelt deze uitdagingen: “Er is nog veel ruimte voor ontwikkeling in elektrolysers. Subsidies zijn voornamelijk gericht op de productie van waterstof, maar de gehele toeleveringsketen wordt vaak over het hoofd gezien. Dit maakt het momenteel moeilijk om een solide businesscase te presenteren, wat cruciaal is voor financiering.”

Gereedschappen voor het produceren van bipolaire platen

AWL heeft machines ontwikkeld waarmee een belangrijk deel van de productielijn voor bipolaire platen, essentiële componenten in brandstofcellen en elektrolysesystemen, kan worden gerealiseerd. Het bedrijf heeft sterk ingezet op laserlassen als hun expertise, waardoor ze de kwaliteitscontrole én flexibiliteit in opschaling van de componenten kunnen verzekeren.

Robin legt uit: “Onze focus ligt met name op het leveren van de gereedschappen voor de productie van bipolaire platen voor zowel brandstofcellen als elektrolyser-systemen. Dit is de reden waarom we hebben besloten om de waterstoftechnologie te omarmen.”

De rol van AWL als machinebouwer

AWL fungeert als machinebouwer voor productielijnen die zowel kleine oplagen, als miljoenen bipolaire platen kunnen produceren, met een hoge mate van automatisering en in-line kwaliteitscontrole. Het bedrijf heeft partners voor stanswerk en enkele andere processen, maar het grootste deel van het proces, inclusief laserlassen en visuele controles, wordt intern uitgevoerd. Dit stelt hen in staat om hoogwaardige productieapparatuur te bieden voor bipolaire platen, met name voor elektrolyser- en brandstofcellen. Erwin voegt toe: “We bieden integrale productielijnen aan, inclusief de verwerking van enkele platen tot stackbare bipolaire platen.”

Electrolyzer_Line

Samenwerking en internationale blik

Robin legt uit dat AWL momenteel wereldwijd actief is, maar lokaal diensten aanbiedt. “Al onze kerncompetenties en kennis voor waterstof bevinden zich momenteel in Nederland. Daarom richten we ons in eerste instantie op de Europese markt, waarbij we nauwlettend kijken naar wat er zich binnen en buiten Europa, zoals Korea, de Verenigde Staten en China afspeelt om inzicht te krijgen in de wereldwijde trends en kansen.”

Het belang van samenwerking en kennisdeling

AWL is nog maar kort actief in de waterstofmarkt en nog in afwachting van de eerste definitieve opdracht, maar hebben ze al veel gesprekken gevoerd en werken samen met potentiële klanten. “We verwachten in het volgende jaar de eerste overeenkomsten te kunnen sluiten. Door het inzetten van modulaire productielijnen zijn we in staat om schaalbaarheid en flexibiliteit te bieden, cruciaal in een markt die zich nog steeds ontwikkelt.” Vertelt Erwin hierover.

Robin benadrukt de behoefte aan samenwerking en kennisdeling in de industrie: “We hebben de partners voor onze toelevering al gevonden. Maar wat voor ons interessant is, zijn partners die verderop in de toeleveringsketen zitten, zoals degenen die de stapelbare stacks voor brandstofcellen en elektrolysers vervaardigen.”

Het voortouw nemen in waterstof en elektrolyse

AWL wil graag een voortrekkersrol spelen in de waterstof- en elektrolysemarkt. Ze streven ernaar om complete productielijnen te leveren die flexibel en aanpasbaar zijn aan de behoeften van klanten. Ze zien hiervoor de noodzaak van nauwere samenwerking binnen de sector en benadrukken daarbij het belang van financiële steun en stimulansen voor verdere ontwikkeling en groei.

AWL als deelnemer van het EMP-Platform

Over de vraag waarom AWL is aangesloten bij het Elektrolyser Makersplatform beantwoordt Robin dat AWL productieapparatuur kan bieden en bereid is om hun proceskennis te delen. ”Op dit moment zien wij veel producten voorbij komen, die op de functionaliteit ontworpen zijn en niet zozeer op de maakbaarheid. Juist daar hebben wij een heleboel kennis van die wij al vanuit de Automotive hebben. Hierdoor kunnen wij zeker ons steentje bijdragen in het industrialiseerbaar maken van een product.”

Hiervoor heeft AWL een fieldlab ter beschikking waar ze een ondersteunende rol kan spelen voor de ontwikkeling en ondersteuning van een klant specifiek product om de haalbaarheid aan te tonen betreffend de kwaliteit en proces zekerheid gekoppeld aan de juiste product output.

Bovendien hopen ze via het platform waardevolle netwerkmogelijkheden en lobbyondersteuning te krijgen voor samenwerkingen en subsidietrajecten. AWL ziet ook de potentie in bedrijfsbezoeken om kennis en ervaringen te delen. “Andere redenen dat we ons bij het Elektrolyser Makersplatform hebben aangesloten zijn om ook verbinding te zoeken met andere bedrijven, om een stukje naamsbekendheid voor AWL te generen en daarnaast een stukje kennis en kunde van onze kant het platform in te kunnen inbrengen.” Voegt Robin toe.

Machinebouwer AWL

Samenwerking is key in een nieuwe markt

Erwin sluit af met een oproep voor nauwere samenwerkingen en een gedeelde visie voor de toekomst: “Laten we samenwerken om een volwassen markt te creëren voor de nieuwste technologieën en de Nederlandse industrie klaar te stomen voor grootschalige productie van elektrolysers en brandstofcellen.”

Samenwerken met AWL of andere deelnemers

Ben jij actief binnen de elektrolyser industrie en wil je in contact komen met AWL om jullie kennis en productieproces aan elkaar te verbinden? Of op zoek naar een andere samenwerkingspartner binnen de keten?

Wij brengen jullie graag samen. Word deelnemer van het Elektrolyser Makersplatform en kom naar een van onze netwerkbijeenkomsten of laat ons jou rechtstreeks koppelen aan een van onze deelnemers.