Battolyser system

Battolyser Systems is een jonge start-up organisatie gevestigd in Schiedam. In de anderhalf jaar dat zij nu bestaan zijn ze actief met de (door)ontwikkeling van hun Battolyser®; een elektrolyser met een geïntegreerde batterij. Wij gingen in gesprek met Operationeel Manager Diederick Nierstrasz over deze Battolyser® plus de voordelen van deze gecombineerde techniek, de verdere opschaling en  de ontwikkeling van de markt.

Ontstaan van de Battolyser®

De ontwikkeling van de Battolyser® is ontstaan vanuit een uitgesponnen technologie van de TU Delft. Diederick vertelt hierover: “De technologie van onze Battolyser® is in de basis al een ruime eeuw oud. Thomas Edison ontwikkelde 120 jaar geleden namelijk de nikkel-ijzer batterij, waarop de technologie is gebaseerd. Zoals de naam al aangeeft is deze batterij gemaakt van de vrij voorhanden materialen nikkel en ijzer. In de ontwikkeling van de oorspronkelijke batterij bleek er, als hij helemaal opgeladen was, waterstof en zuurstof door de batterij geproduceerd te worden. Iets wat in die tijd geen gewenst resultaat was, waardoor de batterij niet veel toepassingen heeft gekregen en eigenlijk op de plank bleef liggen.”

Tien jaar geleden is professor Fokko Mulder van de TU Delft met deze eigenschappen aan de slag gegaan om invulling te geven aan het vraagstuk rondom de energietransitie, decarbonisatie en de behoefte aan waterstof als energieopslagbron. “Hij ontwikkelde een batterij, die makkelijk te maken is van simpele materialen en zette het oorspronkelijke nadeel, de productie van waterstof, om naar een voordeel: een batterij die wanneer hij 100% opgeladen is, energie omzet naar waterstof en gebruikt kan worden als een alternatieve een energiedrager.” Legt Diederick hierover uit.

Doorontwikkeling naar een elektrolyser met batterijfunctie

Deze technologie is binnen de TU verder uitgewerkt in een aantal onderzoeksopdrachten om vervolgens een pilotunit te ontwikkeling om dit een ‘proof of concept’ te geven. Er is een investeerder ingestapt, welke deze technologie in een los bedrijf heeft gezet, om verder te vermarkten. Dit is het huidige Battolyser Systems.

Battolyser Systems heeft verder onderzoek gedaan en kwam er gaandeweg achter dat binnen de modellen van het Nederlandse energiesysteem de gebruikersbehoefte voor 80% bij het gebruik van de elektrolyser functie ligt en voor 20% bij de batterij functie. “Daardoor zijn we geswitcht van batterij die waterstof produceert naar een elektrolyser die als toegevoegde waarde heeft dat hij ook als batterij gebruikt kan worden.” Vertelt Diederick hierover.

Het concept is erop gebaseerd dat wanneer de energieprijs laag is, en er dus veel aanbod van energie is, er goedkoop waterstof kan worden geproduceerd. En zodra de energieprijs omhoog gaat, wordt de productie van waterstof gestopt en gaat de Battolyser® energie teruggeven aan het grid tegen een hoge stroomprijs.

Pilot Unit BattolyserOntwikkelen van de markt

De focus van Battolyser Systems ligt vooralsnog op de Nederlandse markt. Diederick licht dit toe: “Wij vallen met onze technologie niet in een specifiek toepassingsgebied, waardoor de technische ontwikkeling een stuk intensiever is. Ook zullen we met een nieuw systeem gaan opereren waar nog mee gewerkt moet worden. Daardoor is het voor ons belangrijk om al onze activiteiten en verdere ontwikkeling dicht bij huis te houden. En is de keuze dus gemaakt om te starten met een focus op de Nederlandse markt.”

De belangrijkste toepassingen en focus-sectoren

“Wij focussen ons op dit moment naar marktpartijen die in de duurzame asset zitten (windpark op zee) en ook een verantwoordelijkheid hebben voor het leveren op het grid. Daarnaast kijken wij steeds meer naar de huidige gebruikers van waterstof. Partijen die nu veel grijze waterstof gebruiken om dat te vervangen.” Zegt Diederick

Opschaling van technologie en capaciteit

Battolyser Systems zit nog middenin het ontwikkelproces, maar werkt parallel aan de (door)ontwikkeling, massaproductie en marktbewerking om zo snel mogelijk op grote schaal te kunnen produceren. “De eerste serieuze producten die we ontwikkelen, zullen begin 2024 op de markt komen. Dit is de Battolyser® 2 en zal ongeveer 1 megawatt capaciteit hebben. De volgende stap zal in enkele megawatt zitten en daarna ontwikkelen we door naar de tientallen megawatts en meer.

In 2024 is onze 1e productielijn geautomatiseerd waarmee we op grote schaal kunnen produceren. Dit met als doel dat dit nog de leerschool is om in 2025 de productielijn in onze nieuwe fabriek in de haven van Rotterdam te laten draaien. Er komt dan een 3e generatie Battolyser® waarmee we volledig concurrerend de markt mee op kunnen.” De stacks zullen op hun eigen productielocatie worden gemaakt en bij de klant zal Battolyser Systems samen met haar partners de hele procestechnologie installeren waar de Battolyser® stacks in worden geplaatst.

Battolyser Port of RotterdamKostenvoordeel door beschikbare grondstoffen

Diederick vertelt dat de Battolyser® een groot kostenvoordeel heeft: “We hebben met de grondstoffen die wij gebruiken voor de Battolyser® minder te maken met schaarse materialen zoals edelmetalen, dit levert ons een groot kostenvoordeel op.”

Te nemen stappen voor verder ontwikkeling

Battolyser® Systems heeft niet de ambitie om alles zelf te maken en komt daarom graag in contact met mogelijke partnerbedrijven. Diederick vertelt hierover: “Zeker in de eerste instantie moeten we partneren met bijvoorbeeld spuitgietbedrijven en bedrijven die elektrodes kunnen produceren, dus moeten we op zoek naar partners om dit samen te doen. Dit is een customized proces, dus vraagt om een speciale expertise. We zullen daarom vooral moeten samenwerken met bedrijven die hun ervaring in hun nichemarkt hebben.”

Deelnemerschap in het Elektrolyser Makersplatform

Diederick geeft aan dat het altijd goed is om met meer leveranciers in gesprek te blijven en ziet daarom ook de meerwaarde van het Elektrolyser Makersplatform. “We moeten verder blijven kijken naar mogelijkheden en expertises en wat deze partijen voor ons kunnen betekenen. We zien daarin ook de waarde van een platform als EMP. We hebben ook ons eigen netwerk maar in Nederland zit niet een heel groot netwerk van expertise met name op elektrodes en daarom is het sterk om zo veel mogelijk de krachten te bundelen. Landen als Oekraïne, Rusland en China waar wel meer van deze expertise te vinden is, worden steeds onvoorspelbaarder en daarmee risicovoller om afhankelijk van te zijn. Onze voorkeur heeft daarom dan ook om de hele supply-chain in Europa te hebben zitten. Ook voor leverzekerheid heeft dit zijn voordelen.”

Naast de meerwaarde om via het elektrolyser Makersplatform met mogelijke partners in contact te komen, benoemt Diederick ook het delen van kennis over ontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en samen optrekken om de publieke opinie om te buiten en de politiek te beïnvloeden: “Er zijn meerdere vlakken waar we als collectief heel sterk kunnen staan en elkaar kunnen helpen. Daar maken wij graag onderdeel van uit.” Aldus Diederick.

Samenwerken met Battolyser Systems of andere deelnemers

Ben jij actief binnen de elektrolyser industrie en wil je in contact komen met Battolyser Systems om jullie kennis en productieproces aan elkaar te verbinden? Of op zoek naar een andere samenwerkingspartner binnen de keten?

Wij brengen jullie graag samen. Word deelnemer van het Elektrolyser Makersplatform en kom naar een van onze netwerkbijeenkomsten of laat ons jou rechtstreeks koppelen aan een van onze deelnemers.