XINTC global uit Kootwijkerbroek ontwikkelt, produceert en verkoopt industriële Smart Alkaline Electrolysers (SAE) voor de productie van waterstofgas voor elke toepassing en voor elke locatie in het bereik van 200kW tot 20+MW in overeenstemming met de geldende technische normen. Wij gingen in gesprek met Wilko van Kampen, CEO van XINTC over de ontwikkeling van deze elektrolysers gericht op het middensegment en de innovaties en ambities van de organisatie binnen de waterstofindustrie.

XINTC in 2009 ontstaan vanuit een groep enthousiaste techneuten die mogelijkheden zagen in het toepassen van waterstof in de maritieme wereld. “Het idee was om waterstof bij te mengen in de dieselmotor om de motor te verschonen. Om dit te doen is een elektrolyser nodig om water te scheiden en waterstofgas en zuurstofgas in een bepaalde mengverhouding toe te voegen aan de luchtinlaat van de dieselmotor. De bedoeling daarbij was dan ook om de elektrolyser fysiek aan bood te hebben zodat er terplekke gasproductie  plaats kan vinden.” Licht Wilko toe over de grondslag van het huidige XINTC.

Waterstof is een wereldmarkt en daar ligt dan ook de focus van XINTC

Deze technologie is doorontwikkeld om toe te passen in een ander marktsegment. “Mijn insteek is om altijd vanuit de marktvraag te acteren en hier op het juiste moment op in te spelen. Dus toen waterstof in 2016 weer op de agenda kwam hebben wij hierin doorgepakt.” Vertelt Wilko. Zo is XINTC gestart met het bouwen van elektrolysers voor het middensegment van de wereldmarkt. “Want in het middensegment is er zo veel behoefte aan waterstof in de nabije toekomst, zijn zo veel initiatieven en nog heel veel te doen. Voor decentrale productie van waterstof en regionaal gebruik ervan zien we wereldwijd een heel grote groeimarkt.”

Inmiddels is XINTC jaren verder en hebben ze hun elektrolyser steeds verder doorontwikkeld en aangepast. En zijn meerdere prototypes ontwikkelt en pilot systemen gemaakt. Het team dat hieraan werkt bestaat uit specialisten vanuit de hele wereld op het gebied van elektrochemie, procestechnologie en mensen met een gedegen achtergrond in de waterstofwereld.

Elektrolyser in gebruik nemen binnen 3 maanden

Op dit moment zit XINTC nog in de laatste ontwikkel- en testfase, maar de planning is dat de eerste productie in het komende kalenderjaar van start zal gaan. Bijzonder is ook dat de installaties op zo’n manier ontwikkeld worden, dat de lead-time slechts 3 maanden bedraagt, in plaats van de gebruikelijke 2-3 jaar.

“Het is dan ook de bedoeling dat de elektrolysers van de eerste productie al direct binnen deze 3 maanden kunnen worden geplaatst en in gebruik genomen. Dit kan doordat we complete producten leveren. Plug and play producten.” Aldus Wilko.

Hoge performance en duidelijke TCO

Belangrijk voor XINTC is de TCO de total cost of ownership. “De klant is namelijk alleen maar geïnteresseerd in de vraag, ‘wat kost mij de productie van een kilogram waterstof over de totale levensduur van de installatie?’ Het is dus belangrijk dat wij als leverancier die performance helder kunnen delen met de klant, waar deze zich dan ook op kan richten. Daarmee is de TCO het focuspunt van XINTC.”

XINTC levert de elektrolyser als een totaalproduct en dus als geheel systeem, waardoor ze conversies kunnen uitgeven over het totale systeem. Hierdoor worden de afgegeven conversie een stuk betrouwbaarden dan wanneer een leverancier alleen de elektrolyser levert en afhankelijk is van het systeem waarin het geplaatst wordt.

Vanuit de TCO zal binnen XINTC in de toekomst steeds weer gezocht worden naar verdere verbeteringen. In bijvoorbeeld materiaalkeuze, maar ook productiemethodiek. Zo werken ze toe naar een volautomatische productieproces.

“Het gaat uiteindelijk allemaal om de samenwerking tussen de elektrolyser (stack / gasmodule) en de rand apparatuur. In dat laatste kan vooral veel winst worden behaald. Daar heeft XINTC al veel stappen in gezet, maar is een voortdurend doorlopend proces.”

Omgaan met huidige prijsinflatie en inzetten van duurzame en goedkope materialen

Op dit moment heeft iedere organisatie grote uitdagingen door de huidige prijsinflatie. Aan de ene kant worden de elektrolysers alleen maar duurder omdat materialen duurder worden, en aan de andere kant valt er bijna niet tegenop te boksen om de productie tegen dezelfde percentagestijgingen te optimaliseren. “Daar is op dit moment XINTC uniek in,” vertelt Wilko, “want wij werken niet met de zeldzame metalen zoals iridium, titanium en platina. Alles wordt gemaakt van (deels bio-based) kunststof. Een duurzaam en relatief goedkoop materiaal.”

Maatwerk configuratie van elektrolyser voor optimale inzet

Bij XINTC definieert de klant de capaciteit, de kwaliteit van de waterstof, de uitvoerdruk en de bronnen die hij gebruikt voor de elektrische energie. Dat is voldoende om het hele systeem te configureren. Er hoeven geen tekeningen te worden gemaakt of dure EPC-trajecten doorlopen te worden, waardoor de kosten daardoor dus ook lager kunnen blijven.

Op het moment dat de capaciteit vergroot moet worden, bijvoorbeeld door een gewenste aanpassing in de industriële verwarmings- of mobiliteitstoepassing, kunnen er eenvoudig een aantal modules bijgeplaatst worden. Als ware het legoblokjes waarmee een configuratie makkelijk kan worden aangepast of uitgebreid zonder ingewikkelde technische ingrepen. Hiermee manifesteert XINTC zich op een unieke wijze in het middensegment van de markt. Tussen de 200 kilowatt en de 50 megawatt.

“Zo breng je de energietransitie niet alleen van fossiele energie naar groene energie, maar ook van centrale energieproductie naar decentrale energieproductie. Decentrale productie én regionaal gebruik van waterstof. Want Waterstof moet je niet over grote afstanden verslepen.”

Focus op toepassingsgebieden?

Die heeft XINTC niet. Wilko vertelt hierover: “Je ziet dat in Aziatische markt mobiliteit voorloopt en hier in de regio met name industriële verwarming. De belangrijkste toepassingsgebieden die wij op dit moment zien zijn:

  • Industriële verwarming
  • Verwarming van de gebouwde omgeving
  • Grondstoffen voor de industrie,
  • Mobiliteit, (zal de grootste worden)
  • Net balancing, (het balanceren van het stroomnet)

Hoe kan Nederland de meest kansrijke propositie ontwikkelen?

Vroegen wij Wilko: “De vraag is, willen we investeren in partijen die kunnen concurreren met de grote jongens of gaan we ons concentreren op decentrale toepassingen? De grote bedrijven waren van origine al in de markt actief met veelal alkaline systemen, werken klant specifiek. Daar komt bij dat bedrijven als Shell, Yara en Tata Steel waterstof vanuit aardgas produceren. Die markt is zo groot, dat is een vervangingsmarkt. Het middensegment is een nieuwe markt voor waterstof toepassingen en daar zien wij enorme mogelijkheden. Er is in het boven segment zeker ruimte voor grote Nederlandse bedrijven, maar het middensegment vraagt een bepaald type elektrolyser, zoals wij die ontwikkelen.”

Productielocaties verspreid over de wereld

XINTC lijkt in de ontwikkeling van haar systemen de zaken goed op orde te hebben. Ze hebben op dit moment 2 locaties. In Kootwijkerbroek is de operationele R&D, het scientific center, gevestigd. En in Delft werkt het theoretisch/ wetenschappelijke team. Maar naar een productielocatie zijn ze nog op zoek. “Wij zullen uiteindelijk werken vanuit drie productielocaties, in Nederland, Azië en Amerika. Om zo echt dicht op de markt te zitten. Onze eerste productielocatie willen wij bij voorkeur in Nederland openen.”

Op zoek naar Nederlandse toeleveranciers

De kunststof gasmodules produceert XINTC volautomatisch. Vervolgens wordt het hele systeem op één locatie geassembleerd en getest en dan gaan ze naar de klant. XINTC leunt hiervoor sterk op ontwikkelingspartners en toeleveranciers zoals voor de vermogenselektronica (inverters), panelenbouw, waterbehandelingsapparatuur of gas polishing.

“Wij ontwikkelen de componenten, maar zij kunnen produceren in grote aantallen en dat is wat we nodig hebben. Want we leggen alles op voorraad zodat we snel (binnen 3 maanden) kunnen samenbouwen en systemen kunnen leveren. Deze toeleveranciers zijn dus heel belangrijk voor ons. Een deel van de vermogenselektronica halen we nu van buiten Nederland zolang wij geen Nederlandse toeleverancierhebben gevonden. Dit geldt ook voor de gas polishing, dus de nabehandelingsapparatuur. Graag komen wij dan ook in contact met Nederlandse toeleveranciers die hier een rol in kunnen spelen en hopen hier ook via het Elektrolyser Makersplatform mee in contact te komen.

De rol van EMP NL voor XINTC

Wij vroegen Wilko uiteraard ook waar wij XINTC als Elektrolyser Makersplatform in kunnen ondersteunen. Hij vertelt hierover: “Alleen al het feit dat het platform er is en dus een infrastrutuur, is voor ons als fabrikant belangrijk om onderdeel van uit te maken. Wanneer er gesproken wordt, kennis wordt uitgewisseld, momenten dat je iets kan bijdragen of halen, partners in crime. Daar wil je bij zijn.”

“Omdat wij producent zijn, willen wij zo veel mogelijk werken met lokale, zoveel mogelijk Nederlandse toeleveranciers. Alleen die kennen wij niet allemaal. Daar kan EMP ons mee in contact brengen.

Samenwerken met XINTC of andere deelnemers

Ben jij actief binnen de elektrolyser industrie en wil je in contact komen met XINTC om jullie kennis en productieproces aan elkaar te verbinden? Of op zoek naar een andere samenwerkingspartner binnen de keten?

Wij brengen jullie graag samen. Word deelnemer van het Elektrolyser Makersplatform en kom naar een van onze netwerkbijeenkomsten of laat ons jou rechtstreeks koppelen aan een van onze deelnemers.