Toeleveranciers systemintegrators

Wij zijn hét platform voor toeleveranciers en systemintegrators in de maakindustrie om de ontwikkeling en productie van elektrolysers of elektrolyser componenten op te schalen en te versnellen. Door met behulp van elektrolyse groene waterstof op te wekken wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie.

water
toeleveranciers en systemintegrators
kansenkaart
Elektrolyser maakbedrijven ecosysteem

Ecosysteem van maakbedrijven

Een van de kernactiviteiten van het Elektrolyser Makersplatform is het uitrollen van een netwerk waarin ketenpartners elkaar weten te vinden. ‘We merken dat bedrijven nog met veel vragen zitten. Bijvoorbeeld over de toekomstige waarde ketens, financiering, technische validatie en wet- en regelgeving. Het platform bundelt deze vragen én brengt bedrijven bij elkaar om te zoeken naar antwoorden.’ Vertelt Lennart van der Burg, Program & Business Development Manager Renewable Hydrogen bij TNO en actief binnen Elektrolyser Makersplatform.

‘Uiteindelijk willen we met verschillende maakbedrijven een ecosysteem opbouwen. In dit systeem pakt elk bedrijf een eigen onderdeel op. Zo is het ene bedrijf verantwoordelijk voor het  ontwikkelen van componenten (o.a. membranen, electroden) van de elektrolyser en integreert een andere bedrijf de componenten in een stack. Vervolgens bouwt een volgend bedrijf het in een volledig elektrolyse systeem.’

Steeds meer elektrolyse toeleveranciers en systemintegrators

Steeds meer bedrijven houden zich met elektrolyser technologie. Veel startups, maar ook grotere bedrijven maken tijd en menskracht vrij om actief aan de slag te gaan met de (deel)productie van elektrolysers. Bovendien verschijnen er steeds meer studies over elektrolysers die nieuwe inzichten bieden. Hiermee is de versnelling al in gang gezet, die wij als Elektrolyser Makersplatform ondersteunen.

Matchmaking via verschillende kanalen

Als tech leverancier of system integrators ondersteunt het Elektrolyser Makersplatform jouw business door je bij de juiste partijen aan tafel te brengen. Als deelnemer aan het platform maak je onderdeel uit van ons netwerk. Zo kun je onder meer in contact komen met bedrijven bij netwerkbijeenkomsten, kennis opdoen tijdens één van de expert-spreekuren en eindgebruikers ontmoeten bij de matchmaking events. Maar ook pitchen tijdens een van de Elektrolyser Maker Challenges, of deelnemen aan een van onze buitenland missies.

We stimuleren onze deelnemers om de handen ineen te slaan en als consortium de markt voor elektrolysers te betreden. Daarbij faciliteren we kennisuitwisseling om te verzekeren dat de Nederlandse technologie voorop loopt en onze industrie blijft doen waar deze goed in is.

water
toeleveranciers en systemintegrators
water
toeleveranciers en systemintegrators

Deelname aan verschillende kennis- en netwerkevents

Deelnemers van EMP NL worden regelmatig uitgenodigd voor kennis- en netwerk events. Zo kunnen zij tijdens de Elektrolyser Makers Challenges hun technologie pitchen aan eindgebruikers van elektrolysers. Ook is er iedere maand de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen tijdens het online expert-spreekuur en is EMP NL aanwezig bij verschillende beurzen en events. Check de agenda voor de eerstvolgende activiteiten van het platform.