Skip to main content

Elektrolyse: sleutel van de energietransitie, en potentiële groeimarkt voor de Nederlandse maakindustrie.

In een water-elektrolyser wordt water met behulp van (duurzame) elektriciteit gesplitst in zuurstof en waterstof zonder dat hier CO2 bij vrij komt. Hiermee komt ‘groene’ waterstof tot stand dat een essentiële rol vormt in een klimaat neutrale economie.

Ondanks dat deze technologie nog relatief duur is vergeleken met fossiele alternatieven en nog niet op grote schaal beschikbaar, is de verwachting dat de vraag naar elektrolysers binnen nu en 2030 al enorm zal toenemen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met kennis en ervaring op het gebied van materialen, componenten, assemblage en integratie. Tegelijkertijd is er sprake van serieuze internationale competitie.

Marktverkenning en kansenkaart

In het rapport ‘Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie’ zijn deze kansen in een verkenning samengebracht om de Nederlandse maakindustrie te helpen voorsorteren op de verwachte opschaling.

Het voornaamste doel van deze verkenning is, om middels gezamenlijke inspanning van kennisinstellingen, provincies en maakindustrie, de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd om de Nederlandse maakindustrie te activeren en te helpen voorsorteren op de economische kansen die dit met zich meebrengt. Het resultaat is tweeledig:

  • Een nationale kansenkaart. Deze is toegespitst op de bedrijven en hun (beoogde) positie in de beoogde keten van toeleveranciers.
  • Een strategische innovatie agenda.

Deze biedt zicht op acties, gericht op o.a. kennisontwikkeling, ketenintegratie en marktactivering, die nodig zijn voor het realiseren van deze kansen. Resultaten zullen worden belicht op het niveau van vier regio’s maar de uiteindelijke analyse is met name relevant op het bovenregionale niveau. Met de Nederlandse technologische (maak)industrie bedoelen we vooral innovatieve bedrijven, jong en oud, uit de traditionele en nieuwe sectoren, maar allemaal met de ambitie en vermogen om de nieuwe marktkansen op te willen pakken.

Download het rapport hier:

rapport kansen elektrolyser industrie

Rapport elektrolysers kansen voor de nederlandse maakindustrie.pdf

Lid worden?

Wil jij ook deelnemen aan het Elektrolyser Makersplatform en aanwezig zijn bij deze, of een van onze andere bijeenkomsten? Maak vandaag nog deel uit van ons netwerk.